กิจกรรมโครงการต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2561
27 ธันวาคม 2561
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา
25 ธันวาคม 2561
ดูภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2561
1 ธันวาคม 2561
ดูภาพกิจกรรม
มองทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน
ประจำปีการศึกษา 2561
29 พฤศจิกายน 2561
ดูภาพกิจกรรม
พิธีประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
22 พฤศจิกายน 2561
ดูภาพกิจกรรม
การประเมินโรงเรียนท้องถิ่นพอเพียง
วันที่ 4 กันยายน 2561
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
26 สิงหาคม 2561
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน
17 สิงหาคม 2561
ดูภาพกิจกรรม
อบรมกิ่งกะหล่า ที่ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561
ดูภาพกิจกรรม
1
ค่ายลูกเสือนักเรียน ป.1-ป.3
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
ดูภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2561
14 พฤษภาคม 2561
ดูภาพกิจกรรม